چه زیبایی معبود من

اسـمــت ، حـــِسـَـــت،

عـــشقـت ، دردت ، درمـانـت،

داده ات، نـداده ات،

وصــلت ، هــجـرانـت،

همــه زیـبــاسـت،

مــرا مجـنــون وصــالت کــن.

❣شب بخیر❣

🔱CHANNEL: @bsmsq

  دانلود ویدئو