تقویم نجومی #شنبه

مصادف با

1396-09-18 هجری شمسی

1439-03-20 هجری قمری

2017-12-09 میلادی

💍 روز بسیار خوب و مبارکی برای طلب حاجت، ازدواج، بنایی، سفر، وسیله خریدن، برداشت و کاشت محصول است. مولودش دانشمند و فاضل شود. ان شاءالله.

💠امروز فردا: خرید و فروش املاک، تجارت، صید و ازدواج خوب است.

امشب:

حدیث خاصی وارد نشده است.

‍@bsmsq