پنج راز طلایی آرامش :

قضاوت دیگری تاثیری بر زندگی من ندارد .

_مردم وظیفه ندارند مرا درک کنند .

_از کسی در برابر لطفی که به او میکنم توقعی ندارم وگرنه این لطف را در حق او نمیکنم.

_ کسانی که رفتار ناجوانمردانه با من داشته اند توسط کائنات مجازات خواهند شد هر چند من هرگز متوجه نشوم .

_ دنیا سخاوتمندتر از آن است که موفقیت کسی ، راه موفقیت مرا تنگ کند.

مهربان باشیم 🙏

👌👌👌👌🍁🍁🍁🍁🍂🍂🍂