تقدیم به شما😍💐

شماره حساب دلتون رو نداشتم تا شادی ها رو براتون واریز کنم ...

رمزش رو هم نداشتم تا لااقل غمهاتون رو برداشت کنم ...

ولی از خودپرداز دلم در این عید عرفه، براتون آرزو کردم!

چرخ گردون ، چه بخندد ، چه نخندد ، تو بخندی

مشکلی ، گر تو را ، راه ببندد ، تو بخندی

غصه ها ، فانی و باقی ، همه زنجیر به هم

گر دلت از ستم و غصه برنجد ، تو بخندی

روز و روزگاران خوش و ایام به کام...💐🌸🍂🌱🌷🌸

🎊🎉 روز عرفه و عید قربان بر شما دوستان مبارک🎉🎊

#بزن_رولینک👇

🍃🌺