یه روز ابوالفضل پور عرب و فریبرز عرب نیا با آناهیتا همتی و آناهیتا نعمتی میرفتن پیش رخشان بنی اعتماد و پوران در

یه روز ابوالفضل پور عرب و فریبرز عرب نیا با آناهیتا همتی و آناهیتا نعمتی میرفتن پیش رخشان بنی اعتماد و پوران درخشنده که یهو فاضل نظری و حافظ ناظری هم میان کلا سیستم هنگ میکنه😂

@bsmsq