شکوه صبح بهاریتان

آکنده از شادی های بی پایان

عمرتان جاویدان

امیدوارم امروز

زیباترین لبخندها بر لبانتان

بالاترین دستها نگهبانتان

و قشنگترین چشمها بدرقه راهتان باشد.

🌸☘🌸☘🌸☘🌸☘

@bsmsq

  دانلود ویدئو