هرکسیو همونقدر دوست دارم که

دوستم داره و همونقدر دلم تنگ میشه

که دلش واسم تنگ میشه

شاید به نظرتون شبیه معامله س

ولی من یاد گرفتم واسه هرکسی

همونقدر ارزش قائل بشم که

واسم ارزش قائله

شما هم اگه یاد نگیرید باختید.

#آنتیگونه

❤