فعلا که خلوته مطلب هم نداریم

.پامو دراز کنم؟

   ( ) ) ) ) )

   (  )

   | ノ |

   / |

 / |

/  )

/ \__ノ

/ /

/

من که میدونم پای منم الان کپی می کنید....

@bsmsq