بردی از یادم دادی بر بادم

با یادت شادم

دل به تو دادم در دام افتادم

از غم آزادم

دل به تو دادم افتادم به بند

ای گل بر اشک خونینم مخند

سوزم از سوز نگاهت هنوز

چشم من باشد به راهت هنوز

@bsmsq 👈