🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷

دعایﺭﻭﺯ ﺳﻮم ماه مبارک رمضان

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍﺭْﺯُﻗْﻨِﻲ ﻓِﻴﻪِ ﺍﻟﺬِّﻫْﻦَ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﻨْﺒِﻴﻪَ ﻭَ ﺑَﺎﻋِﺪْﻧِﻲ ﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻔَﺎﻫَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﻤْﻮِﻳﻪِ

ﻭَ ﺍﺟْﻌَﻞْ ﻟِﻲ ﻧَﺼِﻴﺒﺎً ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺧَﻴْﺮٍ ﺗُﻨْﺰِﻝُ ﻓِﻴﻪِ ﺑِﺠُﻮﺩِﻙَ ﻳَﺎ ﺃَﺟْﻮَﺩَ ﺍﻟْﺄَﺟْﻮَﺩِﻳﻦَ

ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍ ﻫﻮﺵ ﻭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻯ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻔﺎﻫﺖ ﻭ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻃﻞ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﺍﻥ

ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺧﻴﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻰ ﻣﺮﺍ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺣﻖّ ﺟﻮﺩ ﻭ ﻛﺮﻣﺖ ﺍﻯ ﺟﻮﺩ ﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﺩﺍﺭﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ.

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷