دفتر نقاشی خدا،

همیشه زیباست؛

فصل پاییز

را برای دل خودت

آرامتر برگ بزن

وتمامی رنگها را به

خاطر بسپار؛

که عشق لابلای همین

رنگهای زیباست

💚زندگیتون پراز رنگهای زیبا💚

💦Channel: @bsmsq 💯

💕💎🔱💎

  دانلود ویدئو