🔴اگر موقع صاعقه در بیرون از خانه هستید (مخصوصا در ارتفاعات)

مطلب پایین را حتما مطالعه کنید

🔹موقع صاعقه مراقب تلفن همراه خود باشید، اگر نمیخواهید گوشی را خاموش کنید آنتن آن را قطع کنید

(در حالت پرواز قرار دهید)

زیرا خطر فقط در آنتن گوشی شماست که میتواند موجب برخورد صاعقه با شما گردد وگرنه کارکردن با سایر پوشه های گوشی مثل گالری، بازی ها، موزیک و غیره مانعی ندارد.

🔹یک گوشی دوسیمکارته با آنتن روشن، مانند یک دکل 40 متری از فولاد میماند که شما را به شدت در خطر صاعقه زدگی قرار میدهد.