🔻

می سرایم "تو" و چشمان "تو" را

نه سپیدی ..

نه غزل ..

تویی آن شعر دل انگیز و بلند

که پر از مثنوی بارانی

منم آن شاعر بیدل

که فقط

برق چشمان تو را می بیند ..

سبک من عاشقی

و قافیه ام دلتنگی ست ..

منم آن مست و پریشان نگاهت

که دلم

"تو" و "احساس تو" را می خواهد.

#فروغ_فرخزاد

#برسه_بدست_خودش👌👍♥

‌‌‎