آیا زیر بغلتان بوی پرنده مرده میدهد؟؟؟

آیا بوی دهانتان هر جانداری را از شعاع 100متری از پای در میاورد؟؟؟

آیا بوی جورابهایتان فیل را فلج و زمین گیر میکند؟؟؟

خااااک تو سرکثیفت کنن !!!چیه ؟انتظار داری بگم تن تاک بپوشی؟؟

نه...تن تاک که معجزه نمیکنه که... تو دیگه الان کپک زدی!!!

برو وزارت دفاع اونجا میشه بعنوان سلاح شیمیایی ازت استفاده کرد...!!!😂😂😂

😂 @bsmsq