برای فردا اوج فعالیت سامانه بارشزا در کشور را انتظار داریم که بموجب آن شاهد بارشهای بسیار شدیدی در استانهای حاشیه زاگرس و شمالی کشور خواهیم بود که منجر به وقوع برخی خسارات نیز خواهد شد

⛈اعلام آماده باش به استانهای زیر برای بارشهای شدید فردا :

🔹 گیلان

🔹 مازندران

🔹 گلستان

🔹 چهارمحال و بختیاری

🔹 کهگلویه و بویراحمد

🔹 شرق لرستان

🔹 نیمه شمالی فارس

🔹 جنوب اصفهان

همچنین در سایر نقاط نیمه غربی و نیمه شمالی کشور نیز شاهد بارشهایی خواهیم بود که میزان آن کمتر از 20 میلی متر خواهد بود.