اسفناج موهایتان را پرپشت می کندسبزیجات برگ سبز برای سلامتی موها مفیدند زیرا حاوی ویتامین های A و C هستند که به ط

اسفناج موهایتان را پرپشت می کندسبزیجات برگ سبز برای سلامتی موها مفیدند زیرا حاوی ویتامین های A و C هستند که به طور طبیعی موها را مرطوب نگه داشته و محکم می کنند

@bsmsq