🌾

دگرم آرزوی عشقی نیست

بی‌دلان را چه آرزو باشد ؟

دل اگر بود ، باز می‌نالید

که هنوزم نظر به او باشد

او که از من برید و ترکم کرد

پس چرا پس نداد آن دل را ؟

وای بر من که مفت بخشیدم

دلِ آشفته حالِ غافل را ...

#فروغ_فرخزاد

🦋