طلوع خورشید

سلام خداست به ما

"که بنده من،امروز هم

درپناه امن آغوش منی

دلت را به من بسپار"

خدای خوبم سلام.

دوستان خوبم سلام

درپناه امن خدا

شاد باشید وبرقرار

☀☀☀☀☀☀

@bsmsq

  دانلود ویدئو