🌠 تقویم نجومی

شنبه

☀️ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ شمسی

🎄 ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ میلادی

⚠️ امرور روز نحس ماه، صدقه بدهید. برای سفر، خرید و فروش، زراعت، شخم، سلف خریدن خوب است.

💠 رحلت جناب عبدالمطلب، جد بزرگوار رسول اکرم (ص)

✔️ کلیه محاسبات تقویم بر اساس تاریخ شمسی انجام گرفته و کاملا صحیح می باشد!

📕📕📕📕📕

#به_ما_بپیوندید👇👇👇🍇

@bsmsq