⭕️دم این زن و شوهر شهرستانی گرم که چنین چیزی اختراع کردند و کل دنیا را حیرت زده کردند! آنها با نبوغ و هزینه مالی خود هواپیمایی ساختند که اگر مسئولان از آنها حمایت کنند می توانند با تولید انبوهش اقتصاد ایران را متحول کنند! ببینید و با نبوغ ایرانیان آشنا شوید! چنین طراحانی در ایران هستند، اما مافیا هرگز اجازه بروز به آنها نمی دهند! جهت حمایت از این عزیزان نشر دهید!