خدایا در این لحظات زیبای 
پایان ماه شعبان وابتدای ماه رمضان ؛
به من توفیق 
تلاش در شکست
صبر در نومیدی
ایمان بدون

خدایا در این لحظات زیبای

پایان ماه شعبان وابتدای ماه رمضان ؛

به من توفیق

تلاش در شکست

صبر در نومیدی

ایمان بدون ریا

مناجات بی غرور

عشق بی هوس

دوست داشتن اطرافیانم را روزی کن🙏

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷