تقویم نجومی #شنبه

مصادف با

1396-02-23 هجری شمسی

1438-08-16 هجری قمری

2017-05-13 میلادی

⛏ امروز شروع بنایی بسیار خوب است.

💠 سعید بن جبیر از اصحاب امام سجاد (ع) در سال ٩٥ هجری قمری به دست حجاج به شهادت رسید.

امشب:

دلیل خاصی ندارد.

❣ @bsmsq ❣