در حال حاضر من فقط شرایط ازدواج با دختر شماعی زاده رو دارم.

اون بزرگوار میفرمود :

دوماد ما باید شازده باشه

عاشقونه دلو باخته باشه

واسه دختر دل نازک ما

دو سه میلیونی اندوخته باشه ...

.

.

الان 2 و پونصد دارم

به نظرتون قبول میکنه ...!؟🤓

@bsmsq 😂