تقویم نجومی #شنبه

مصادف با

1396-02-16 هجری شمسی

1438-08-09 هجری قمری

2017-05-06 میلادی

✅ روز سبک و خوبی برای همه کارها و سزاوار است در آن شروع شود. مسافرت خیر و برکت فراوان دارد.

امشب:

حدیث خاصی ندارد.

❣ @bsmsq ❣