امروز سه شنبه🔰

💠 ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ ه.ش

💠 ۸ جمادے الثانی ۱۴۳۸ ه.ق

💠 ۷ مارس ۲۰۱۷ م

📅محاسبات نجومی و رصد انجام شده امروز🔰

🌓قمر در موضع برج قوس است.

💎روز میانه ای از جهت سعد و نحس است.

🔆امور جاری و روزمره

🔆مسافرت

🔆نکاح و ازدواج

🔆خرید و فروش و تجارت

🔆نقل مکان و اسباب کشی

خوب است.

❣@bsmsq ❣