🔹مداحی که پاکت نمی‌گیرد!

🔸یادی کنیم از حسین‌فخری که وجهی در قبال مداحی نمی‌گیرد. و اگر هدیه‌ای به او داده شود،برمی‌گرداند و دیگر به آن‌جا نمی‌رود!

🔹او از مشهورترین مداحان زمان جنگ است با چهره‌ای خیس از اشک و صدایی بُغض‌آلود. حنجره‌اش را اول در جنگ و بعد در حسینیه‌ها جا گذاشت...