☕☕🍰

قهوه خوشمزست

خوشمزگی اش

به تلخ بودنشه

وقتی میخوریم تلخی اش را تحویل نمیگیریم

اما میگوییم چسبید

زندگی روزهای تلخش بدنیست

تلخی اش راتحویل نگیر

بخند و بگو عجب طعمی ...

#عصرتان_خوش🍒🍓🍇

@bsmsq

  دانلود ویدئو