زیباترین و گرانترین اسب دنیا

🐎 آخال تک اسبی با نژاد ترکمن است که عنوان زیباترین اسب جهان را به خود اختصاص داده است.

این اسب، نژاد ترکمن با قیمت ۲٫۵ میلیون دلار آمریکا در اختیار یک زن میلیاردر آمریکایی است.

آخال رنگی شبیه گوزن طلایی و درخششی شبیه فلز‌ دارد درخشندگی این اسب به دلیل فلس‌های نازکی که بر روی موهای بدنش دارد، است.

👌👌👌👌👌👌