دوشنبه خرداد ماهتون شاد

مهربانان

امروزتان گلباران

فردایتان قشنگ

روزتان پرازمحبت

الهی

سهم امروزتان شادی

سهم زندگیتون عشق

سهم قلبتون مهربانی

سهم چشمتون زیبایی و

سهم عمرتون عزت باشه

🌷🌷🌷🌷🌷🌷

@bsmsq

  دانلود ویدئو