میگن سعدی به چند نفر شماره داده بود،

یه شب یکیشون زنگ زد،نمیدونست کدومه

میگه:

ملکا مها نگارا،صنما،بتا،بهارا

متحیرم ندانم ، که تو خود چه نام داری

قابل توجه بعضیا شماره میدین اسمشم بنویسین یادتون نره 😃😂😂

@bsmsq 😂