مردی از حکیم پرسید: ای حکیم مرا پندی بده تا عیب‌های خودم را بشناسم !

حکیم گفت: کافیست یک عیب زنت را به او بگویی و خواهی دید که تمام عیب های خودت، پدر، مادر و بستگانت را به تو خواهد گفت 😂

┄┄┄❅✾❅┄┄┄

به جمع ما بپیوندید 👇🏻👇🏻😂🤔

🆔 @bsmsq