#چند_نکته_مهم_زندگی

🗣گفته های #شکسپیر

دوست داشتن آدما ته کشیدنی نیست ، کم میشه ولی تموم نمیشه ..

اگر انسانی ذات خویش را اصلاح کند ، دنیایی در امنیت است ...

له کردن غرور انسان ها لذت بخش نیست ، بلکه جنگیدن با خداست .

دنیا با این همه شلوغی ، گاهی اوقات ب تنهایی ما احتیاج داره .

کانالی پر از جملات خاص✨👇🏃

▶⏩ @bsmsq ⏪◀