🌾فال چای 15اسفند🌾

❣@bsmsq❣

فروردین ✨سختی و مشکلاتی که برطرف خواهند شد

اردیبهشت✨  ناامیدی و شکست در کسب و کار

خرداد✨  یک اتفاق مهم در زمستان برایتان خواهد افتاد

تیر✨   آشنایی، ارتباط جدید، احتیاط کنید!

مرداد✨  وسوسه، پیشنهادی نه از روی صداقت و یکرنگی!

شهریور✨  موضوع پنهانی، یک راز در میان است

مهر✨ شادی و رضایت در عشق

آبان✨ مشکلاتی پیش رو دارید

آذر✨   مدت زمان کوتاهی تا موضوع مورد نظر شما باقیست

دی✨  نامه ای حاوی یک خبر خوب

بهمن✨   جشن و شادی بزرگ

اسفند✨   اقدامات قانونی که به موفقیت می انجامد

❣@bsmsq❣