تقویم نجومی #جمعه

مصادف با

1396-09-17 هجری شمسی

1439-03-19 هجری قمری

2017-12-08 میلادی

💍روز سبکی است برای ازدواج، خرید وسیلۀ سواری و حیوان و آموزش خوب است. فرزندامشب حاصل آن دانشمندی مشهور خواهد شد. ان شاء الله.

امشب:

حدیث خاصی وارد نشده است.

‍@bsmsq