تقویم نجومی #سه‌شنبه

مصادف با

1396-03-09 هجری شمسی

1438-09-04 هجری قمری

2017-05-30 میلادی

⚜️ امروز روز تولد هابیل و روز با برکتی برای تجارت، زراعت، شکار، بنایی و ازدواج است.

💠 مرگ زیاد بن ابیه .او چون پدرش معلوم نبود به زیاد پسر پدرش مشهور شد. او تنها 13 هزار نفر را در بصره به جرم شیعه بودن به شهادت رساند.

💠 امروز و فردا برای ختنه اطفال، خرید جواهرات، ساخت و ساز، جراحی و معالجه بیمار نیک است.

🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

❣ @bsmsq ❣