تقویم نجومی #جمعه

مصادف با

1396-03-05 هجری شمسی

1438-08-27 هجری قمری

2017-05-26 میلادی

⚠️ امروز صدقه اول صبح فراموش نشود. مولود آن روزی فراوان و عمر طولانی دارد و محبوب مردم است.

💠 امروز و فردا برای خرید جواهرات،شروع ساخت و ساز خوب است.

امشب:

فرزند امشب ممکن است کمک حال ظالمان شود و هلاک گروهی به دست او صورت گیرد.

┅┄🍃┄┄💕💕┄┄🍃┄┅

❣ @bsmsq ❣