وسط«الست بربکم»شده‌ایم درنظر تو گم

دل ما پیاله،لب تو خم،زده‌ایم جام ولایتی

تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی

ت

وسط«الست بربکم»شده‌ایم درنظر تو گم

دل ما پیاله،لب تو خم،زده‌ایم جام ولایتی

تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی

توکه با دل همه راحتی،تو قیام کن که قیامتی

🌺آغاز ولایت امام زمام عج مبارک🌺

🆔 @bsmsq 💦