گوشی شما در کجا ساخته شده ...؟!

اگر میخواهید واقعا مطمئن شوید که گوشی موبایل شما در کجا ساخته شده کافیه کد #06#* رو در گوشی خودتان شماره گیری کنید؛ نتیجه را با تصویر بالا تطبیق دهید تا از کشور سازند و سطح کیفیت آن اطمینان حاصل کنید !