این دنیا بدهکارِ توست..‌.

این دنیا یک آرامش بدهکار است

با عشقِ ماندگار

این دنیا خنده‌هایِ بلند

و شادی‌هایِ از تهِ دل بدهکار است

این دنیا یک زندگی بدهکار است

پُر از حس و حال خوب

بلند شو و حقت را از او بگیر...!

بلند شو قبل از آن‌که خیلی دیر شود

و تو نایِ ایستادن نداشته باشی...