دیروز یه ژاپنی رو دیدم

ازش پرسیدم شما که نفت ندارید٬ چرا وزیر نفت دارید؟

گفت شما که رفاه ندارید چرا وزیر رفاه دارید؟!

شما که کار ندارید چرا وزیر کار دارید؟!

شما که اقتصادتون داغونه چرا وزیر اقتصاد دارید؟!

شما که همتون افسرده هستید چرا وزیر بهداشت دارید؟!

هیچی دیگه تصمیم گرفتم دیگه تو امور داخلی کشورها دخالت نکنم😐