تو فقط باش تمومه کم و کسرش با من

با تموم دور و طاقت و صبرش با من

تو فقط تب کن از این عشق بلاتکلیفم

مردن و سوختن و باقی زجرش با من

🅿️ مازیار فلاحی

▶️ تو فقط باش