گاندی میگه؛

اگر جرات زدن حرف حق را نداری لااقل برای کسانی که حرف نا حق میزنند دست نزن.

کاری که خیلی از ما رعایت نمیکنیم...!

.

ناپلئون میگوید:

دنیا پر از تباهی است،

نه به خاطر وجود آدمهای بد،

بلکه به خاطر سکوت آدمهای خوب.

.

گرگ همیشه گرگ می زاید

گوسفند همیشه گوسفند.

تنها فقط انسان است

که گاهی گرگ می زاید

و گاهی گوسفند.

وقتی برنامه های شعبده بازی رو نگاه میکنم متوجه نکته خوبی میشم:

مردم برای کسی دست میزنن که گیجشون کنه،

نه آگاهشون!!!...