چرا کراوات نزنه این بزرگوار ...

🤔

چرا قیافه نگیره؟!؟

😌😎

شیرش که گرون تر از همه شیرها کیلویی شصت الی هفتاد هزارتومان..

پهن ایشون یا همون عنبر نسا را هر دونه دو هزار تومان....

گوشتش هم که ماشالا

تو بعضی رستوران ها کیلویی هفتاد الی هشتاد هزار تومان به خورد خلق اله میدن ....

😶😐😑

چرا کراوات نزنه جناب الاغ .

چرا پاپیون نزنه این بزرگوار ..... 😂😂😂😂😂