دیدن این کلیپ و رسیدن به پاسخ این سوال برای تک تک ایرانیان واجب است! یک سوالی همیشه ذهن همه ما ایرانیان را درگیر خود کرده که آیا نوشیدن آب بین غذا مضر است یا نیست!؟ ما تنها کشوری که همیشه سر سفره شان آب هست و بین غذا آب می خورند هستیم! پس این ویدیو را تا آخر ببینید و یک بار برای همیشه جواب علمی این سوال را پیدا کنید! قطعا شگفت زده می شوید!