‍ ‍ ‍ 🌸🍃مرا با غم حسابی نیست🌸🍃

🌸🍃مرا با غصه کاری نیست

🌸🍃دلم میخواهد از فردا

🌸🍃رها سازم خودم را از غم و دلتنگی و تشویش

🌸🍃من از #شنبه خودم را دوست خواهم داشت

🌸🍃و از #یکشنبه با مردم قراری تازه خواهم داشت تبسم هدیه خواهم داد و دستانی که می‌بخشند

🌸🍃 #دوشنبه با خدا من عهد میبندم برایش

بنده ای باشم همان جوری که میخواهد

🌸🍃 #سه‌شنبه مهربانی هدیه خواهم کرد و میبخشم تمام آن کسانی را که من را سخت آزردند

🌸🍃و در #چهار شنبه این هفته ی زیبا که میآید خدا را بر تمام داده هایش شکر خواهم گفت

🌸🍃 #پنجشنبه از دنیا و چیزهایی که دارم شاد خواهم شد

🌸🍃 #جمعه هم به رسم عادت دیرین در کنار خانواده جشن خواهم داشت😍

با رضایت ان شاء الله

@bsmsq