تقویم نجومی #جمعه

مصادف با

1396-02-15 هجری شمسی

1438-08-08 هجری قمری

2017-05-05 میلادی

💰 برای همه کارها از جمله خرید و فروش و شکار خوب است. فرزند عالمی مشهور با شهرت فراگیر باشد.

💠 امروز و فردا خرید و فروش ملک، معامله، تجارت، دیدار بزرگان، ازدواج و شکار و صید خوب است.

امشب:

حدیث خاصی ندارد.

❣@bsmsq ❣