بعضی‌ها وقتی برایت می‌نویسند:

 "خوبی؟"

آدم لبخند مهربانشان را می‌بیند بین حروف!

قدرشان را بدانید!

آن‌ها مهربانی را اعتباری دوباره میبخشند....❤