🎥 کنایه رشیدپور به رفع فیلتر تلگرام و سیاست‌های دولت:😐

🔹تخم مرغ را ۱۰ هزار تومان گران میکنند، بعد ۵ هزار تومان ارزان میکنند تا ما "خودخویش‌خوشحال" شویم!😁😂

🆔 @bsmsq

  دانلود ویدئو