💛❤نیایش صبحگاهی❤💛

الهی!...🔆🙏🌞

کجا این دل شکسته را جز نگاه تو درمانیست⁉💜✌

و کجا این دل تشنه را جز ابر احسان تو بارانی⁉✌💚

ای زیبای زیبادوست!😍

ای دلربای دلکش آفرین!💖

ای معبودم!...✨✨🙏🙏⭐⭐

چه لذت بخش است گذر نسیم یاد تو بر دلها،💕🌺🍂

چه زیباست پرواز خاطر تو بر قلبها،❤⭐

وچه شیرین است پیمودن اندیشه در جاده ی غیب ها بسوی تو،💕

سبحانا!...✨✨🙏🙏⭐⭐

"ای یگانه محبوب بی ریا"✌💚

در کنارمان گیر و دامنت را پناه جاودانه مان ساز؛😇

بار الها!..💫.🙏💖

تو را سوگند به رحمت بی منتهایت، 🌟🌟🌹🌹🌟🌟

اجابت کن دعاهای بندگانت را...👌

الهی آمین.🙏🌺🌺🙏

🌺سلااااااااا✋ااااااام به همگی🌸🌸

صبحتون بخیر 🌞و خوشی🍃

@bsmsq