👆لحظه شروع وحشتناکترن سونامی جهان😱

فقط این سونامی رو ببینید که چطور در کمتر از ۳۰ ثانیه، ساختمون هارو شست و برد، ماشینا که بماند😳

کشتی ها برخلاف جریانش نمیتونن شنا کنن و اونا رو هم میکشه میبره 😱

فکر کنم اونی که رو ساختمون فیلم میگرفت آخرین فیلمش بود😐